بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۴

بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۴

بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۴

تصاحب جایگاه اول نظام مهندسی با منابع آی نماد

با سلام وعرض خسته نباشید به همه عزیزانی که این مدت را تلاش کردند وزحمت کشیدند، برای همه شما دوستان آرزوی موفقیت دارم.

عزیزان همگی زحمت کشیدند وتلاش و کوشش هیچ موقع بی نتیجه نخواهد بود، باید بگم آی نماد ترکوند، آی نماد کولاک کردوافتخاری نصیب آی نمادی هاشد که دوباره جایگاه اول رو آی نماد تصاحب کنه، تطبیق ۸۰ درصدی سوالات بهمن ۹۴با ویرایش سوم کتاب خلاصه روش ها واقعا غرورآفرین است.

کتاب کلیدواژگان طلایی همانطور که انتظارمی رفت در۱۰۰درصدسوالات تئوری جوابگو بود.شک ندارم نفر اول امسال از کاربران آی نماد خواهد بود.

پس شعار آی نماد رو به گوش همه می رسانیم:

آی نماد بی رقیب هست وبی رقیب خواهد ماند

***توجه : کلیدنهایی وآخرین اصلاحیه رابه تاریخ۴اسفند۹۴ اصلاح نمایید***

عزیزانی که درخدمتشون بودم سه دسته اند
۱: اصلا کتاب رو نداشتند وبه دلیل عدم اعتماد به آی نمادازمنابع دیگر استفاده می کردند که یکم کارشون مشکل ترمیشه که براشون آرزوی موفقیت دارم.
۲: کتاب رو داشتند ولی نخونده بودند که نیازبه تلاش بیشتر دارندولی با کلیدواژه غنی توانستند اکثر سوالات راپاسخ بدهند.
۳: کتاب رو داشتند وخوب مطالعه کرده بودند که این عزیزان بی شک موفق خواهند شد وشکی نیست که سطح سوالات از کتاب پاینتر بود.
با صحبتی که با دوستان داشتم آزمون آزمایشی بسیار تعیین کننده بود وهمچنین سوالات حداکثر بارمشترک ترانس هاودیزل های موازی وغیره مستقیما از متن کتاب وآزمون آزمایشی بنده طرح شده بودکه باعث افتخاربرای مخلص هست که بالاترین جامعه آماری متعلق به آی نماد باشد.

بی شک بدون کتاب خلاصه روش ها، سوالات حداکثربارمشترک درصورت عدم اضافه بارشدن یا قدرت قطع کلیدها ویامقایسه راه اندازی الکتروموتورها وبحث الکترودها وازهمه مهمترمحاسبه جریان سیم نول …. امکان پذیرنبود. این سرفصل هافقط درکتاب خلاصه روش ها موجود می باشدواین برتری کاربران آی نماد نسبت به سایر داوطلبان می باشد.

جهت مشاهده آمارقبولی وپیگیری مطالب  آزمون نظام مهندسی برق را درکانال آی نماد دنبال کنید، روی لینک زیرکلیک کنید وسپسJoin را بزنید.

telegram.me/inamadir

کلیداعلامی آی نماد، طبق تجربه دوره های گذشته تطبیق ۱۰۰% با کلید رسمی داشته است بجز۱یا۲مورد که بحث سلیقه ای بوده ویادوره قبل که درسوال۶طراح اشتباه کرده بودکه با پیگیری آی نماد اصلاح شد. لذابا توجه به سلیقه ای بودن تست ها درچند دوره اخیر کلید اولیه بوده ودریک یا دو مورد احتمالا قابل تغییرباشد(جهت مشاهده کلید نهایی تاریخ ۴ بهمن طبق دفترچهC وبا کیفیت خوب فایل زیر را دانلودکنید)

دانلودسوالات به همراه کلید آزمون نظام مهندسی برق- دفترچه C- بهمن۹۴

کلید زیرطبق دفترچهDمی باشد (جهت کلیدبه همراه سوالات باآخرین تغییرات طبق دفترچهC وبا کیفیت خوب فایل بالا را دانلودکنید)البته آی نماد اولین سایتی بود که دفترچهCرا باکیفیت خوب انتشارداد که یکی از سایت های متخلف به نام “***ران” با کرک پسورد فایل وادیت درفتوشاپ دربی اخلاقی آشکارنقض قوانین نموده وسوالات راپس ازآی نماد با لوگوی خود انتشار نمود.  

**البته مهندسین به لطف شبکه های مجازی بر همه امور واقفند وتفاوت راحس می کنند**

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن۹۴   – دفترچه D

۰۱: گزینه۱ صورت سوال موجود نیست اما سطح مقطع برای مسیر ABمناسب وبرایBCمناسب نیست-فصل۲ کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل

۰۲: گزینه۲ صورت سوال موجود نیست اما سطح مقطع برای هر دومسیر مناسب هست-فصل۲ کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل

۰۳: گزینه۳ صورت سوال موجود نیست اما سطح مقطع مسیرABبا XLPE مناسب هست-فصل۲ کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل

۰۴: گزینه۴-فصل۲ کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل

۰۵: گزینه۴ با توجه به فصل۶کتاب خلاصه روش ها- صوت موردنیاز۷۵دسیبل می باشد که بدون احتساب افت فاصله ۲۰+۲۰ دسیبل افت داریم که۶۰دسیبل شدت صوت به اتاق خواب خواهدرسید که جهت نقطه شنوایی وبیدارنمودن فردکافی نیست. لذا آزیر۱۰۰دسیبل کافی نبوده وباید داخل واحد آزیر مجزا نصب شود.فصل۶ کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل

۰۶: گزینه۱

۰۷: گزینه با توجه به منحنی صفحه۸۷ فصل۲ کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل وصفحه ۳۴۴ راهنما مبحث۱۳ وطبق دو شرط گفته شده درصفحه۸۶ از نظر اضافه بارجریان قطع وسیله حفاظتی باید کمتراز۱٫۴۵IZ وبزرگترازIZ باشد. اما ازنظر اتصال کوتاه وشکل صفحه۸۵ کتاب خلاصه روش ها و ۳۳۸ راهنما مبحث۱۳که احتمالا منظور طراح نیز همین بوده  گزینه ۲ توسط سازمان به عنوان کلید اعلام خواهدشد.

۰۸: گزینه۱ صفحه۱۷۷ راهنما مبحث۱۳

۰۹: گزینه۳

۱۰: گزینه۳

۱۱: گزینه۴

۱۲: گزینه۳

۱۳: گزینه۳

۱۴: گزینه۲

۱۵: گزینه۲

۱۶: گزینه۴

۱۷: گزینه۴با توجه به فصل۲ کتاب خلاصه روش ها

۱۸:گزینه۴

۱۹: گزینه۲با توجه به فصل۱۱ کتاب خلاصه روش ها

۲۰: گزینه۲با توجه به فصل۴ کتاب خلاصه روش ها

۲۱: گزینه۳با توجه به فصل۲ کتاب خلاصه روش ها

۲۲: گزینه۴ با توجه به فصل۱۲ کتاب خلاصه روش هاروش جدولی جهت محاسبه جریان سیم نول(این روش فقط در کتاب خلاصه روش ها موجود است، اگر بعد از این تاریخ هر موئلفی از این روش کپی یا الگوبرداری نماید از طریق مراجع قانونی اقدام خواهدشد، عزیزان در صورت مشاهده اطلاع رسانی نمایید)

۲۳: گزینه۱

۲۴: گزینه۳

۲۵: گزینه۱

۲۶: گزینه۱

۲۷: گزینه۲

۲۸: گزینه۱  با توجه به ۱۰فرمول طلایی فصل۹ کتاب خلاصه روش ها فقط باجایگذاری قابل حل است

۲۹: گزینه۲   با توجه به ۱۰فرمول طلایی فصل۹ کتاب خلاصه روش ها فقط باجایگذاری قابل حل است

۳۰: گزینه۴  با توجه به ۱۰فرمول طلایی فصل۹ کتاب خلاصه روش ها فقط باجایگذاری قابل حل است

۳۱: گزینه۳

۳۲: گزینه۲

۳۳: گزینه۴

۳۴: گزینه۱

۳۵: گزینه۳ با توجه به ابتدای فصل۴ کتاب خلاصه روش ها-بخش فرمول های تستی الکترود های مکرر زمین

۳۶: گزینه۱

۳۷: گزینه۴

۳۸: گزینه۱

۳۹: گزینه۳  با توجه به نکته ۱و۲ ابتدای فصل۳ کتاب خلاصه روش ها

۴۰: گزینه۲

۴۱: گزینه نظر طراح گزینه ۱ بوده است واحتمالا سازمان سنجش گزینه۱ را پاسخ صحیح اعلام خواهد کرد

۴۲: گزینه۱

۴۳: گزینه۲

۴۴: گزینه۴  با توجه به فصل۲ کتاب خلاصه روش ها -بخش تحلیل رشته کابل ها

۴۵: گزینه۳ با توجه به فصل۷ کتاب خلاصه روش ها

۴۶: گزینه۱ با توجه به فصل۱۲ کتاب خلاصه روش ها -نامتعادلی بارها وقطع سیم نول

۴۷: گزینه۴  با توجه به فصل۴ شکل صفحه۱۴۳  کتاب خلاصه روش ها

۴۸: گزینه۲

۴۹: گزینه۲با توجه به فصل۱ کتاب خلاصه روش ها-محاسبه ظرفیت ترانس

۵۰: گزینه۳با توجه به فصل۱ کتاب خلاصه روش ها-محاسبه ظرفیت دیزل

۵۱: گزینه۲با توجه به ۱۰فرمول طلایی فصل۹ کتاب خلاصه روش ها فقط باجایگذاری قابل حل است

۵۲: گزینه۴ با توجه به  فصل۴ و۸ کتاب خلاصه روش ها

۵۳: ستینگ براساس یک دیزل  انجام می شود اما چون بار۸۰۰ بایدتوسط دو دیزل تغذیه شوداحتمالا نظر طراح بر دو دیزل بوده است و گزینه صحیح را سازمان ۳اعلام نماید.

۵۴: گزینه۴

۵۵: گزینه۳

۵۶: گزینه۳

۵۷: گزینه۲ با توجه به فصل۴ کتاب خلاصه روش ها– آرایش کلیدها وکلید مینیاتوری

۵۸: گزینه۳با توجه به فصل۴ کتاب خلاصه روش ها– آرایش کلیدها وکلید مینیاتوری

۵۹: گزینه۳ با توجه به فصل۴ کتاب خلاصه روش ها– آرایش کلیدها وکلید مینیاتوری

۶۰: گزینه۳ با توجه به فصل۴ کتاب خلاصه روش ها– آرایش کلیدها وکلید مینیاتوری

آزمون نظام مهندسی برق
آزمون نظام مهندسی برق

نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق

دوره جامع آموزش مفهومی آزمون نظام مهندسی برق

فهرست بها واحد پایه رشته تاسیسات برقی 1401

ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون‌ نظام مهندسی دی‌ماه سال ۱۴۰۱

دانلود رایگان فیلم پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق شهریور ۱۴۰۱

جهت مشاوره رایگان آزمون نظام مهندسی با شماره های زیر تماس بگیرید:

مولف و مدرس برق 09129341955 (تماس تلفنی یا تلگرام)

فرم درخواست مشاوره برق

مولف و مدرس معماری 09171847882 (فقط پیام تلگرام یا واتساپ)

منابع آزمون برق

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

منابع معماری

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

کارنامه قبولی

کارنامه های قبولی داوطلبان شرکت کنننده در آزمون

تجربیات شما

انتقادات، تقدیر و نظرات مشتریان قبلی

بسته رایگان

جهت درخواست مشاوره و دانلود بسته هدیه رایگان آزمون نظام مهندسی برق عدد 2 را به شماره 90006128 پیامک نمایید

جهت تهیه منابع و کتاب های مورد نیاز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید و به صورت انلاین اقدام به سفارش نمایید.

از داخل فروشگاه از منو بالا به تفکیک رشته های مختلف می توانید دسته بندی منابع اعم از طراحی، نظارت و اجرا را ببینید

 

می توانید در واتساپ به شماره 09189102406 در ارتباط باشید.

 

جهت مشاوره با شماره های زیر در واتساپ یا تماس در ارتباط باشید:

رشته برق : 09129341955

رشته معماری : 09171847882

 

از این لینک استفاده نمایید

 
نتایج آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 اعلام شد
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

نتایج آزمون نظام مهندسی اسفند 1402

نتایج آزمون نظام مهندسی مهر 1402 اعلام شد لازم به ذکر است نتایج آزمون‌های موصوف پس از بررسی کامل تمامی درخواست‌های بازنگری به سوالات آزمون ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان و..

ادامه مطلب »
وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402
فیلم های نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402

وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402

 فیلم پاسخ تشریحی سوال 28 آزمون نظام مهندسی طراحی برق اسفند1402 که به عنوان چالشی ترین سوال تاریخ آزمون نظام مهندسی برق می شود نام برد.

ادامه مطلب »
انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق

انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق پدیده ای است مربوط به آسیب‌های عضلاتی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان به وجود می آید.

ادامه مطلب »
كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی

كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی كليد جداكننده (ايزولاتور – مجزا كننده) كليد جداكننده زيرِ بار (كليد ايزولاتور زيرِ بار) و کلید فیوز جداکننده

ادامه مطلب »

101 دیدگاه دربارهٔ «بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۴»

 1. با سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی مهندس رضایی وتشکر از ایشان جهت تالیف کتاب بسیار عالی وخوبشان و سلام وخسته نباشید به تمامی شرکت کنندگان عزیز .خواهشمند است در صورت داشتن سوالات با کد 302 A برق آن را برای اینجانب به ایمیلم ارسال فرمایید .با تشکر

 2. مهندس عالی بود
  کتاب کلید وازتون دقیق میبرد به همون خط جواب
  کتاب خلاصه روشهاتون که معرکه بود ،
  به خودتون افتخار کنید و ماهم افتخار میکنیم به جهت اشنایی با شما

 3. با سلام
  چرا سوالات رو کامل نگذاشتین و چرا پاخا تا سوال 41 هستش چه زمانی همه ی سوالات و پاسخنامه کامل رو روی سایت قرار میدین
  با سپاس از شما

 4. سلام
  بنده از سایت دیگری جزوات تهیه نمودم و تا حد زیادی نیز راضی میباشم
  نمیدانم متاسفانه بگویم یا نه فایل رایگان تشریحی قدرت قطع کلید ایشان را دانلود نمودم و در آخر شما فرمودید اگه دو تا کلید قدرت باشه تقسیم بر 2 میشه و با توجه به اشاره به بسته بودن کلید QC باید تقسیم بر 2 شود
  امیدوارم راهنمایی بفرمایید که آیا من اشتباه میکنم یا شما اشتباه توضیح دادید
  کاش فایلتون رو دانلود نکرده بودم
  عذر خواهی اگر جسارتی بود ولی حق بدید چون یک اشتباه ممکنه تمام زحمتها رو از بین ببره

  1. متوجه نشدم، از کجا فایل دانلود نمودید؟؟
   اشتباه خودتون رو پای دیگران نذارید!!! آی نماد حرف اول رو در نظام مهندسی می زنه وهیچ رقیبی ندارد ودیگر منابع بی کیفیت جایگاهی ندارند.
   اگر از منابع متفرقه دیگران استفاده نمودید بنده نمیتوانم بر اشتباه دیگران صحه بگذارم، اگر از کتاب خلاصه روش ها استفاده نموید که6000 نفر از فرمول های طلایی استفاده نمودند وبا یک جایگذاری قدرت قطع کلیدها محاسبه می شود ومبتکر فرمول ها شخص بنده می باشم وجای نگرانی نیست و3 دوره است در تمام سوالات بدون هیچ خطایی مستقیما قدرت قطع محاسبه می شود.
   بنده یک فیلم رایگان درمورد محاسبه اتصال کوتاه باسباردارم که بعد از محاسبه جریان اتصال کوتاه باسبار جهت قدرت قطع کلید ترانس موازی باید جریان اتصال کوتاه باسبار را بر 2 تقسیم کنید اگر منظورتون این فیلم هست که کاملا صحیح بوده وگرنه اگر جریان دیگری محاسبه کردید که مقصر خودتان هستید.وباید کتاب کامل را تهیه می کردید وتمام فرمول ها را داشتید
   در انتخاب منبع خوب تحقیق کنید و سعی کنید تمام مطالب را کامل تهیه کنید تا با مشکلات اینچنینی مواجه نشوید

  2. متوجه نشدم، از کجا فایل دانلود نمودید؟؟
   اشتباه خودتون رو پای دیگران نذارید!!! آی نماد حرف اول رو در نظام مهندسی می زنه وهیچ رقیبی ندارد ودیگر منابع بی کیفیت جایگاهی ندارند.
   اگر از منابع متفرقه دیگران استفاده نمودید بنده نمیتوانم بر اشتباه دیگران صحه بگذارم، اگر از کتاب خلاصه روش ها استفاده نموید که6000 نفر از فرمول های طلایی استفاده نمودند وبا یک جایگذاری قدرت قطع کلیدها محاسبه می شود ومبتکر فرمول ها شخص بنده می باشم وجای نگرانی نیست و3 دوره است در تمام سوالات بدون هیچ خطایی مستقیما قدرت قطع محاسبه می شود.
   بنده یک فیلم رایگان درمورد محاسبه اتصال کوتاه باسباردارم که بعد از محاسبه جریان اتصال کوتاه باسبار جهت قدرت قطع کلید ترانس موازی باید جریان اتصال کوتاه باسبار را بر 2 تقسیم کنید اگر منظورتون این فیلم هست که کاملا صحیح بوده وگرنه اگر جریان دیگری محاسبه کردیدوتقسیم بر2کردید که مقصر خودتان هستید.وباید کتاب کامل را تهیه می کردید وتمام فرمول ها را داشتید
   در انتخاب منبع خوب تحقیق کنید و سعی کنید تمام مطالب را کامل تهیه کنید تا با مشکلات اینچنینی مواجه نشوید

 5. با سلام خدمت استاد گرامی. ممنون از زحماتتون . لطفا در صورت دریافت سوالات گروه A و در صورت صلاحدید انرا در اختیار دوستان نیازمندی مثل اینجانب قرار دهید . با تشکر

 6. باعرض سلام متن سوال 60 به شرح زیر است لطفا در صورت امکان پاسخ دهید

  60- کدامیک از گزینه های زیر جهت افزایش تعداد چراع های فلورسنت 40 وات دو لامپه در یک مدار صحیح است ؟
  1- استفاده از کلید گردان تابلویی 16 آمپر به جای کلید تک پل یک راهه 10 آمپر
  2- استفاده از کلید خودکار مینیاتوری 16 آمپر به جای کلید خودکار مینیاتوری 10 آمپر
  3- پیش بینی فضای خالی به عرض یک کلید خودکار مینیاتوری بین هر سه کلید خودکار مینیاتوری
  4- هر سه مورد

 7. در ضمن سوالات 49تا54دفترچه ی cمطابق با سوالات 1تا6دفترچه ی Dمی باشد باز هم
  زززززززززززززنده باد آی نماااااااااااد

 8. با سلام
  سوال 24 گزینه 2 صحیح است چون در صورت سوال قید شده حداقل عرض راهرو چقدر است. که در کتاب مبحث 15 گفته شده برای آسانسور های گروهی برابر یا دوبرابرعمق کابین. وچون سوال حداقل را پرسیده است میشود برابر عمق کابین.

 9. سلام
  سوال 36 جوابش شماره 2 میشه چون تو متن کتاب مبجث 15 اومده مدار روشنایی باید طوری باشد که با قطع مدار اصلی تغذیه آسانسور روشنایی هم بمنظور ایمنی قطع بشه. پس گزینه 2 میشه نه یک

 10. سوال 24 هم در کتاب مبحث 15 اونجا که 4 تا آسانسور بصورت 2تا آسانسور2 تایی روبروی هم قرار دارد توی شکل، فاصله فضای بین را 2A نوشته است! نه 1.5A
  در واقع طراح یه بار شکل رو تبدیل به سوال متنی کرده است و در سوال 36 متن را تبدیل به سوال شکلی کرده است!
  دز واقعا مفهومی کرده است.
  آقای مهندس رضایی عزیز لطفا بررسی کنید و اطلاع بدهید!

 11. سلام مهندس امکان داره سوال ۴۵رو یک بار بررسی کنید آخه تو سوال گفته ۱۲۰۰ قراردادی مگه ضرب ۹۰٪ نمی کنیم و با توجه به ۱۰۰۰ که در توسعه میخواد من زدم گزینه ۴ تورو خدا بررسی کنید

 12. باسلام مهندس جان سوال ۴۵ میشه بیشتر توضیح دهید اخه تو صورت سوال ۱۲۰۰ قرارداد و ۹۰۰ مصرفیش ۱۰۰۰در توسعه میخواد مگه نباید ضرب ۹۰٪ بیشه

 13. با سلام .پک نقره ای شما واقعا فوق العاده بود ومطلبی در ازمون نبود که خارج از بسته اموزشی شما باشد .در اینجا از شما و کلیه پرسنل آی نماد تشکر میکنم.
  در مورد سوال 6 که ازاختیار تقدم وتاخر بین اقلام کار سوال شده بود باتوجه به صفحه 140 مبحث دوم 15-7 این موضوع از تعهدات مجری میباشد بنابراین گزینه 1 پاسخ صحیح است.

 14. با تشکر از شما که سوالات را در اختیار ما گزاشتید.سوالات امسال نسبت به چتد دوره گذشته خیلی راحتتر شده بودو هیچ سوال نکته داری وجود نداشت. امیدوارم همیشه موفق و پیزوز باشید.

  1. سوالات راحت تر بود اما نسبت به مرداد، اگر کسی منبع خوبی نداشت ویا مطالعه نکرده بود عملا حصول نتیجه مشکل هست. اما سوالات بسیار نکته دار بودو بدون تحلیل دقیق انتخاب گزینه صحیح مشکل هست.

   1. نه اتفاقا نسبت به دو دوره قبل خیلی آسونتر بود و حدود ۳۳تا۳۵ سوالش بدون دانستن فرمول و معادلات ریاضی حل میشد,منظورم اینه که فقط با پیدا کردن از توو کتابها قابل پاسخگویی بود.فقط کلید واژه لازم بود و بس.

 15. سلام آقای مهندس عزیز
  برای سؤال 28 با توجه به کتاب شما به راحتی به جواب درست رسیدم
  ولی متاسفانه جواب را که در برگه سوال زده بودم فراموش کردم وارد پاسخنامه کنم
  به نظرتون اعتراض در زمینه فایده ای داره ؟

 16. سلام دوباره
  برای تست 30 ( سری d) طبق جایگذاری روابط خودتون به گزینه یک رسیدم
  میشه لطف کنید دوباره پاسخنامه تون را چک کنید ؟

 17. و باز هم سلام

  برای سوال 41 واقعاً ضریب همزمانی دخیل نیست ؟ آخه از طراحان نظام همه چی بر میاد

  سوال 60 اگه طراح منظورش با توجه به سوالات قبلی باشه فقط گزینه 3 میشه چون با گزینه های دیگه تغییری ایجاد نمیشه ولی اگه منظورش کلی باشه و سوال 60 ربطی به سوالات 58 و 59 نداشته همه موارد صحیح میشه
  سوال 60 ابهام داره

 18. با توجه به کلیدتون بنده لب مرزی هستم و فعلا قبولم ( با درصد 53-52)
  ولی با وجود اخطاری که خودتون ابتدای این صفحه دادید مبنی بر اینکه کلید اولیه است و امکان ……….

  نگرانم ، فکر میکنید احتمال تغییر کلید شما وجود داره ؟

 19. با سلام و عرض خسته نباشید
  لطفا در صورت امکان پاسخ نامه یا دفترچه سوالات تاسیسات برقی سری B رو به ایمیل ام ارسال نمایید.
  با تشکر از زحمات بی دریغ شما.

 20. با سلام
  اي كاش زودتر با سايت شما آشنا ميشدم
  30 تا تست زدم كه با كليدي كه شما دادين به نظرم يكيش اشتباه باشه
  اينم از دست رفت!!!
  آقاي مهندس آيا كتاب خلاصه روش هاي شما براي آزمون هاي استخدامي مهندسي برق(مبحث ترانس ها و …كه در درس ماشين هاي الكتريكي مياد)هم كاربرد دارد يا طوري تاليف شده كه فقط براي نظام مهندسي مي باشد؟

 21. با سلام استفاده از بانک خازنی در هر گونه بار سلفی تا مقداری که بتواند ضریب توان را تصحیح کند ثر مستقیم بر روی ظرفیت ترانس دیزل و … خواهد داشت و آمپر مصرفی را کم میکند

 22. سلام برای سوال ۶۰ گفته شده بود طبق مسیله به سوال ۵۷ تا ۶۰ جواب بدید پس باید مربوط باشه که اینطوری گزینه ۲ و ۳ صحیح است نظر شما چیه استاد؟

 23. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی مهندس رضایی، خواهشمند است در صورت داشتن سوالات با کد 302 B برق آن را به ایمیلم ارسال فرمایید. با تشکر فراوان

 24. سلام
  در مورد سوال 52 با اتصال خازن به نقطه A: چون با اتصال خازن به مدار توان اکتیو بار هیچ تغییری نمیکند و عملا خازن در مدار باعث کاهش اکتیو مصرفی و راکتیو مصرفی بار می شود. و خازن جهت بهبود ضریب توان بار است لذا گزینه 2 صحیح بوده و توان ترانس و دیزل تغییری نمی کند.خواهشا بررسی بیشتری شود.

 25. سلام مهندس رضایی عزیز و بزرگوار. من حدود 40 روز پیش کتاب شما رو خریدم ولی فقط 13 فصل کتاب را خونده بودم و بخدا هیچ کتاب دیگه ای نخونده بودم ولی با پاسخ های ارائه شده جنابعالی حدود 42 پاسخ صحیح 7 پاسخ غلط دارم. و قبولی در آزمون را مدیون شما بزرگوار هستم و بعد از جمع کردن سوالات در جلسه آزمون به تمام شرکت کنندگان سفارش نمودم که برای قبولی در آزمون حتما باید از منابع آموزشی آی نماد استفاده کنند.

 26. سلام
  در مورد سوال 35 سوال مقاومت 6 الکترود به صورت موازی شده را میخواهد نه مقاومت یک الکترود. بنابراین جواب 3.33 به نظر بنده صحیح است.

 27. سلام مهندس جان خسته نباشید من سوال ۲۶زدم گزینه ۲ و شما گفتید که نیاز به بررسی دارد اگر این و درست زده باشم قبولم شرمندتونم

 28. سلام .
  در مورد سوال 60گزینه 2و3 هر دو صحیح میباشد و گزینه 1جای شک دارد اما تنها گزینه ای که شامل2و3 باشد گزینه 4 میباشد. لطفا بفرمائید گزینه 2به چه دلیل صحیح نیست؟

 29. سلام
  در مورد سوال 20 یعنی راه اندازی موتور با مشخصات 380/660 – به نظرم ولتاژ مورد نیاز سیم پیچ های این موتور برای کار کردن 380 ولت است. پس اگر ما این موتور رو در شبکه ایران در حالت ستاره راه اندازی کنیم ولتاژ 220 ولت به سیم پیچ ها رسیده و کمتر از مقدار مورد نیاز است . درنتیجه موتور روشن نخواه شد.و گزینه 4 صحیح است.
  لطفا نظرتون رو اعلام بفرمایید.
  با تشکر از سایت خوبتون

 30. با عرض ارادت خدمت مهندس رضایی عزیز
  من دوره قبل کتاب شما رو نداشتم ، نمره ی آزمونم 49 شد
  ولی خوشبختانه این دوره کتاب شما رو تهیه کردم و برابر همین کلید 52 سوال صحیح و 5 سوال اشتباه زدم. جالب اینکه 28 دقیقه وقت هم اضافه آوردم. مجددا بابت کتاب خوبتون قدردانی میکنم.

 31. با سلام خدمت مهندس رضایی
  دومورد سوال 60 گزینه 2 همان سوال 58 است که نعداد لامپها نسبت به سوال 57 طبق کلید خودتان از 6 به 10 افزایش پیدا کرده است.

 32. سلام
  مهندس اگه ممکنه سه سوال رو میخوام واسم تشریح کنید:
  1. چرا توی سوال 41 ضریب همزمانی رو لحاظ میکنید چون توی مبحث 13 دقیقا گفته شده اگر کنتور بالای سه فاز 60 امپر بود باید ارت اساسی داشته باشه و جایی ذکر نکرده که ضریب همزمانی رو باید لحاظ کنیم و ….
  2. در سوال 60 چرا فقط گزینه سوم درست است؟ در عرف میگن برای روشنایی باید فیوز 10 امپر استفاده بشه ولی من خودم سر جلسه خیلی توی مبحث دنبال این موضوع گشتم ولی چیزی پیدا نکردم که بگه برای روشنایی حتما باید از فیوز 10امپری استفاده کنیم و حق استفاده از 16 امپری رو نداریم.لذا میتونه گیزینه چهار درست باشه
  3. در سوال 53 بنده هم معتقدم که ستینگ براساس یک دیزل انجام شود چون اگر بدترین حال رو در نظر بگیریم ینی اینکه دیزل اول از کار بیافتد و دیزل دوم در مدار باشد و بار هم به اندازه 800 کیلو وات نباشد(بطور مثال شب ) لذا اگر اتصالی رخ بدهد باید کلید بر اساس یک دیزل تنظیم شود.
  ضمناً بابت کتاب خوبتون ممنون سر جلسه خیلی مفید واقع شد.

 33. سلام
  مهندس اگه ممکنه سه سوال رو میخوام واسم تشریح کنید:
  ۱٫ چرا توی سوال ۴۱ ضریب همزمانی رو لحاظ میکنید چون توی مبحث ۱۳ دقیقا گفته شده اگر کنتور بالای سه فاز ۶۰ امپر بود باید ارت اساسی داشته باشه و جایی ذکر نکرده که ضریب همزمانی رو باید لحاظ کنیم و ….
  ۲٫ در سوال ۶۰ چرا فقط گزینه سوم درست است؟ در عرف میگن برای روشنایی باید فیوز ۱۰ امپر استفاده بشه ولی من خودم سر جلسه خیلی توی مبحث دنبال این موضوع گشتم ولی چیزی پیدا نکردم که بگه برای روشنایی حتما باید از فیوز ۱۰امپری استفاده کنیم و حق استفاده از ۱۶ امپری رو نداریم.لذا میتونه گیزینه چهار درست باشه
  ۳٫ در سوال ۵۳ بنده هم معتقدم که ستینگ براساس یک دیزل انجام شود چون اگر بدترین حال رو در نظر بگیریم ینی اینکه دیزل اول از کار بیافتد و دیزل دوم در مدار باشد و بار هم به اندازه ۸۰۰ کیلو وات نباشد(بطور مثال شب ) لذا اگر اتصالی رخ بدهد باید کلید بر اساس یک دیزل تنظیم شود.
  ضمناً بابت کتاب خوبتون ممنون سر جلسه خیلی مفید واقع شد.

 34. با سلام؛
  لطفا در مورد سوال 53 ، اي نماد پيگيري نمايد تا سازمان گزينه مربوط به يك ديزل ژنراتور را نيز صحيح اعلام نمايد.

  1. به نظر من هم ، این سوال مشکل داره ، الان پاسخ سازمان و دفترچه َa رو که دیدم، به نظرمیرسه ، پاسخ داده شده غلطه .البته گزینه 4 رو داده ، 1و2 ، که گزینه 1، میگه: همواره جریان سیم نول در سیستم سه فاز ، از سیم فاز کمتر است !

   1. اره به نظر من هم مشکل داره و من به سازمان اعتراض فرستادم لطفا جناب مهندس رضایی اکگه اینطره شما هم اعتراض بفرستید

 35. در مورد سوال 41 تاسيسات برقي كه يك مجتمع مسكوني با 12 واحد با كنتور 25 آمپر تكفاز چنانچه ضريب همزماني نيم فرض شود مناسب ترين نوع سيستم اتصال زمين ؟
  جواب من يك الكترود زمين اساسي مي باشد( گزينه 2 ) ولي طبق سايت آي نماد گزينه 1 يا 2 و طبق سايت آقاي حسن زاده 1 يا 2 و مي گويند بستگي به طراح سوال دارد ولي چون سه فاز بالاي 60 امپر مي شود حتما بايد زمين اساسي باشد و ضريب همزماني نمي تواند اعمال شود در ضمن در صورت درست بودن جواب من 34 درست و 11 غلط دارم و قبول مي شوم خواهشا پاسخ دهيد

 36. سلام مجدد
  استاد به نظر میرسه پاسخنامه رسمی سازمان ، حداقل یک اشتباه فاحش داشته باشه (سوال 22 سری D) که معادل سوال 16 سری A هست . گزینه ای که درست اعلام شده،تاکید کرده که همواره جریان سیم نول ، در مدار سه فاز،از جریان فاز کمتر است !!!!!!!!!!! واقعا این پاسخ رو کی صحیح میدونه؟!!!!! البته اگه اشتباه تایپی نبوده باشه!

 37. اگه فرض بگیریم ،پاسخ رسمی اعلام شده ،سوال 16 سری a، درست اعلام شده ، به احتمال قوی سوال 16 سری c، پاسخ صحیح و کاملی در چهار جواب ارایه شده در دفترچه،نخواهد داشت .

 38. با سلام امروز کلید رسمی دفترچه a در سایت سازمان ملی مقررات قرار داده شده که در دومورد با کلید مهندس رضایی مغاریت داره یکی سئوال افزایش تعداد لامپ سئوال 60 و یکی دیگه تعداد دیزل برای محاسبه حداقل جریان که مهندس رضایی 2 دستگاه رو درنظر نگرفته ولی در کلید یک دستگاه رو درنظر گرفته راهنمایی بفرمایید تکلیف چی هست.

 39. سلام دوستان لطفا به سوال ۶۰ اعتراض نمایید حتی اگر نزدید تا برای همه نمره اعمال گردد.گزینه ۳ و۲ صحیح است ولی گزینه یک در صورتی که جریان کلید مینیاتوری افزایش نیابد تاثیری نخواهد داشت.

 40. با عرض سلالم و خسته نباشید میشه بفرمایید در سوال ۵۳ با توجه به دو دیزل ژنراتور با ظرفیت ۶۰۰ سازمان یک دیزل ژنراتور را درست اعلام کرده در صورتیکه ظرفیت بار ۸۰۰ میباشد . با تشکر

 41. در مورد جريان عبوري از هادي خنثي در يك مدار الكتريكي سه فاز مشاهده مي شود سه گزينه 1 و 2 و 3 را در هر سري دفترچه جابجا كرده اند و گزينه 4 (مورد 1 و 2) را گزينه صحيح اعلام شده است كه صورت اين مسئله اشتباه و اين سوال بايد براي همه شركت كنندگان در نظر گرفته شود و نمره آن به همه داده شود
  خواهشمندست حتما بررسي و نمره آن براي همه لحاظ شود .حتما به سايت نظام مهندسي رفته و اعتراض فرماييد جناب آقاي مدير كل آقاي رضايي لطفا اعلام نظر فرماييد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo
پیمایش به بالا