فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری

فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری

مجموعه ای از فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری در یک قالب و به طور رایگان

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید
همانطور که می دانید روال ثبتنام در آزمون نظام مهندسی تغییر یافته است. به نظر میرسد این تغییری روال، همچنین تغییر در گرافیک و قالب به هر صورت می بایست ایجاد می شد. 

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید بیشتر بخوانید »

تک لینک در آزمون نظام مهندسی معماری

تک لینک در آزمون نظام مهندسی معماری

تک لینک در آزمون نظام مهندسی معماری تک لینک، واژگان سوال خیزِ هر مبحث است که احتمال طراح سوال از آن چهار برابر سایر واژه هاست.

تک لینک در آزمون نظام مهندسی معماری بیشتر بخوانید »

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی اجرا معماری اردیبهشت 1402

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی اجرا معماری اردیبهشت 1402

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی اجرا معماری اردیبهشت 1402 آزمون اجرا معماری دوره اردیبهشت1402 هم با تمامی حواشی که داشت برگزار شد

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی اجرا معماری اردیبهشت 1402 بیشتر بخوانید »

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402 بعد از انتشار کلید آزمون نظارت معماری دوره اردیبهشت1402 و بررسی های به عمل آمده، مشاهده شد در این آزمون هیچ سوال حذفی وجود ندارد.

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402 بیشتر بخوانید »

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402 بودجه بندی در واقع تفکیک کردن سوالات مطرح شده از هر مبحث در آزمون است. بودجه بندی به ما کمک میکند

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402 بیشتر بخوانید »

enemad-logo
پیمایش به بالا