فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری

فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری

مجموعه ای از فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری در یک قالب و به طور رایگان

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید

نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی جدید
همانطور که می دانید روال ثبتنام در آزمون نظام مهندسی تغییر یافته است. به نظر میرسد این تغییری روال، همچنین تغییر در گرافیک و قالب به هر صورت می بایست ایجاد می شد. 

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402

بررسی سوالات مبهم آزمون نظام مهندسی نظارت معماری اردیبهشت1402 بعد از انتشار کلید آزمون نظارت معماری دوره اردیبهشت1402 و بررسی های به عمل آمده، مشاهده شد در این آزمون هیچ سوال حذفی وجود ندارد.

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402

بودجه بندی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی اردیبهشت 1402 بودجه بندی در واقع تفکیک کردن سوالات مطرح شده از هر مبحث در آزمون است. بودجه بندی به ما کمک میکند

enemad-logo
پیمایش به بالا