نظارت عملی

نظارت تاسیسات برقی ساختمان همبندی اصلی

آموزش جامع نظارت بر تاسیسات برق ساختمان

آموزش جامع نظارت بر تاسیسات برق ساختمان

آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان و اصول نظارت نظام مهندسی برق باید توسط ناظر حرفه ای تاسیسات برق ساختمان آموخته شود. در این فیلم نظارت تاسیسات برق ساختمان به موضوع همبندی اصلی در تاسیسات برق ساختمان و نظارت عملی حین بازدید مراحل نظارت برق ساختمان آموزش داده می شود.

انصراف ناظر از پروژه نظام مهندسی برق 

فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان

فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان

فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان با موضوع  انصراف ناظر از پروژه نظام مهندسی برق، جهت اطلاعات کامل تر فیلم نظارت تاسیسات برق زیر را ملاحظه نمایید. مهندسینی که در آزمون نظام مهندسی برق قبول می شوند معمولا تجربه لازم برای نظارت تاسیسات برق را ندارند. یک ناظر حرفه ای باید تسلط کامل به حقوق مهندسی داشته باشد و نحوه گزارش نویسی اصولی و نظارت مستمر را بداند.

نقشه تابلو برق موقت کارگاهی

نقشه تابلو برق موقت کارگاهی

نقشه تابلو برق موقت کارگاهی

فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان توضیح کامل نقشه تابلو برق موقت کارگاهی به نام تابلو موقت کارگاهی با جزییات دقیق برای نظارت عملی و گزارش نویسی تاسیسات برقی از بخش زیر قابل مشاهده است:

لازم است مهندسان عزیز ناظر برق قبل از امضا فرم مجوز شروع به کار وجود تابلو موقت کارگاهی را بررسی سپس اقدام به امضا فرم شروع به کار نظارت برق نمایند.

فیلم نظارت عملی ناظر تاسیسات برق

فیلم نظارت عملی ناظر تاسیسات برق

فیلم نظارت عملی ناظر تاسیسات برق در این فیلم به صورت عملی برای یک تابلو برق پروژه تجاری تشریح شده است. رعایت سیستم TN-C-S در تابلو کنتور پروژه های تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در این پروژه ها و همچنین ساختمان های تک کنتوره که تابلو کنتور وجود ندارد عملا تفکیک سیستم tnc انجام نمی شود که خطرات و مشکلات فراوانی را به بار خواهد آورد.

enemad-logo
پیمایش به بالا