کتاب های مهندسی

کتاب های آموزشی نظام مهندسی

ویرایش هفتم 1401 کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق

ویرایش هفتم 1401 کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق

این کتاب تنها درس نامه موجود است که تمام سرفصل های لازم تاسیسات برقی جهت آزمون نظام مهندسی برق از جمله آزمون نظام مهندسی نظارت برق طراحی برق را تدوین نموده است.

کتاب خلاصه نکات نظارتی آزمون نظام مهندسی برق

کتاب خلاصه نکات نظارتی آزمون نظام مهندسی برق

کتاب خلاصه نکات نظارتی آزمون نظام مهندسی برق این کتاب ویژه داوطلبانی است که فقط آزمون نظارت یا فقط طراحی یا طراحی و نظارت نظام مهندسی برق همزمان شرکت کردند. اگر همزمان با نظارت، آزمون طراحی را هم شرکت کردید، باید کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل در آزمون نظام مهندسی برق را هم …

کتاب خلاصه نکات نظارتی آزمون نظام مهندسی برق ادامه »

ویرایش دوم کتاب حل طلایی مجموعه سوالات آزمون نظام مهندسی برق

ویرایش دوم کتاب حل طلایی مجموعه سوالات آزمون نظام مهندسی برق

ویرایش دوم کتاب حل طلایی مجموعه سوالات آزمون نظام مهندسی برق با توجه به استقبال بی نظیراز ویرایش اول کتاب حل طلایی مجموعه سوالات آزمون نظام مهندسی برق، اکنون ویرایش دوم این کتاب بی نظیر حل متفاوت وسریع مجموعه سوالات به همراه سوالات اضافی آزمون نظارت مهندسی برق به همراه سوالات آزمون آزمایشی حضوری موسسه …

ویرایش دوم کتاب حل طلایی مجموعه سوالات آزمون نظام مهندسی برق ادامه »

کتاب خلاصه روش های آزمون نظام مهندسی برق

کتاب خلاصه روش های حل سریع مسایل درآزمون نظام مهندسی برق

کتاب خلاصه روش های حل سریع مسایل درآزمون نظام مهندسی برق احتراما به استحضار می رساندبا توجه به تغییر سبک سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور۹۵ومفهومی شدن سوالات وبا توجه به اینکه دو دوره از ویرایش سوم کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق می گذشت، ویرایش کتاب امری کاملا ضروری بود …

کتاب خلاصه روش های حل سریع مسایل درآزمون نظام مهندسی برق ادامه »

enemad-logo
پیمایش به بالا