فیلم های آموزشی

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

طول مسیر مشترک کابل شبکه با برق

طول مسیر مشترک کابل شبکه با برق
طول مسیر مشترک کابل شبکه با برق طبق مبحث13مقررات ملی ساختمان، طول مسیر مشترک کابل شبکه بدون شیلد با کابل برق 35 متر می باشد. در این فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق گفته شده که طول مسیر مشترک کابل شبکه شیلددار با کابل برق بدون محدودیت می باشد و حالات مختلف با جزییات کامل تشریح شده است.

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق سوالات نظارت شهریور 1401 با موضوع مشخصات قدرت قطع ICU و ICS کلید خودکار که یکی از تست های مفهومی نظام مهندسی می باشد در ویدئو زیر تحلیل و تشریح شده است.

فیلم اصلاح ضریب توان توسط خازن آزمون نظام مهندسی برق

فیلم اصلاح ضریب توان توسط خازن آزمون نظام مهندسی برق

اصلاح ضریب توان توسط خازن و مثلث توان و رابطه بین توان اکتیو و توان راکتیو و توان ظاهری با زبان ساده در فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق بر مبنای موضوعات مبحث13 مقررات ملی ساختمان آموزش داده شده است.

کلاس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

کلاس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

فیلم معرفی کلاس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق را در بخش زیر می توانید مشاهده نمایید. سعی شده به تمام سوالاتی که به ذهن هر داوطلب برای شرکت در دوره نظام مهندسی برق خطور کند پاسخ داده شود.

پاسخ تشریحی سوال56 آزمون نظام مهندسی نظارت برق اسفند1402

پاسخ تشریحی سوال56 آزمون نظام مهندسی نظارت برق اسفند1402

فیلم پاسخ تشریحی سوال56 آزمون نظارت برق اسفند1402 که یکی از سوالات پرچالش آزمون نظام مهندسی برق با موضوع شناخت سیستم های نیرو می باشد. تشخیص سیستم ها برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق یکی از سرفصل ها و سوالات ثابت آزمون نظام مهندسی طراحی نظارت و اجرا تاسیسات برقی می باشد.

وبینار رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

وبینار رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

وبینار رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

از وبینار رایگان آزمون نظام مهندسی دوره قبل بیش از 10 سوال مستقیم در آزمون نظام مهندسی طراحی و  نظارت نظام مهندسی برق و اجرا  تکرار شده است که این اهمیت این وبینارهای آموزشی آزمون نظام مهندسی برق آی نماد را نمایان می سازد.

پیمایش به بالا