کارشناس رسمی دادگستری

کتاب های آزمون کارشناس رسمی دادگستری

منابع کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه

اطلاعیه مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه

آغاز فرآیند کارآموزی قبول شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۰

آغاز فرآیند کارآموزی قبول شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۰ اطلاعیه مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه

آغاز فرآیند کارآموزی قبول شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »

ضرورت راه اندازی سامانه ملی کارشناسی رسمی بعنوان یک نیاز ملی

ضرورت راه اندازی سامانه ملی کارشناسی رسمی بعنوان یک نیاز ملی نظریه کارشناسی سند نیست ولی می تواند مبنای اصلاح، صدور و حتی ابطال یک سند قرار گیرد. نظریه کارشناسی رای و حُکم نیست ولی در عمل مبنای ۷۰٪ آرای قضایی می باشد، نظریه کارشناسی حتی می تواند مبنای تبرئه یا صدور حکم اعدام یک متهم قرار گیرد .

ضرورت راه اندازی سامانه ملی کارشناسی رسمی بعنوان یک نیاز ملی بیشتر بخوانید »

جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تخلفات انتظامی مقرر در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشمول مرور زمان نمی‌شود.

جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیشتر بخوانید »

ممنوعیت انجام کارشناسی تحت عنوان کارشناس خبره برای کارشناسان رسمی تعلیق شده

ممنوعیت انجام کارشناسی تحت عنوان کارشناس خبره برای کارشناسان رسمی تعلیق شده کارشناسی رسمی که به علت تخلف صنفی از انجام کارشناسی باحکام دادگاه انتظامی کانون کارشناسان ممنوع و به انفصال موقت یا دائم محکوم می شوند

ممنوعیت انجام کارشناسی تحت عنوان کارشناس خبره برای کارشناسان رسمی تعلیق شده بیشتر بخوانید »

سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد

سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد

سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد

مفتخریم به اطلاع کارشناسان رسمی دادگستری برسانیم که بالاخره درخت مطالبه گری های کارشناسان رسمی برای راه اندازی سیستم عادله ارجاع کار کارشناسی به بار نشست و در جلسه ای با حضور مقامات عالیه کارشناسان رسمی، قوه قضاییه و دولت و بانکها ، صورتجلسه ای تدوین و به امضا رسیده است

سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد بیشتر بخوانید »

enemad-logo
پیمایش به بالا