کتاب صوتی

کتاب صوتی نشریه ۱۱۰ ویرایش سوم (جدید)

کتاب صوتی نشریه 110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق ساختمان

کتاب صوتی نشریه 110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق ساختمان کتاب صوتی نشریه 110 که هم اکنون می شنوید، کتاب نشریه110-1 جلد اول ویرایش سوم را به طور کامل پوشش می دهد. به مرور تمام قسمت ها در این لینک قرار خواهد گرفت

کتاب صوتی نشریه 110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق ساختمان بیشتر بخوانید »

کتاب صوتی مبحث۱۳ مقررات ملی ساختمان

کتاب صوتی مبحث۱۳ مقررات ملی ساختمان

دانلود کتاب صوتی مقررات ملی ساختمان

جهت کمک به توسعه مقررات ملی ساختمان و همچنین تشریح و تحلیل کامل تر مقررات ملی که بعضا در مبحث۱۳ کامل به آن پرداخته نشده است و نیاز هست که توسط یک متخصص بیشتر مورد تحلیل قرار گیرد آی نماد اقدام به تهیه فایل تحلیلی صوتی مبحث۱۳ ویرایش جدید نموده است. این فایل صوتی برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق نظارت، آزمون نظام مهندسی برق طراحی، آزمون نظام مهندسی برق اجرا و همچنین مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که عضو سازمان نظام مهندسی برق هستند قابل استفاده می باشد.

کتاب صوتی مبحث۱۳ مقررات ملی ساختمان بیشتر بخوانید »

enemad-logo
پیمایش به بالا