کتاب و جزوات نظام مهندسی معماری

کتاب و جزوات نظام مهندسی معماری

کتاب و جزوات نظام مهندسی معماری کاملا رایگان

آپدیت مباحث

آپدیت آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

همانطور که می‌دانید آخرین ویرایش مبحث 10 و مبحث 17 مقررات ملی ساختمان مربوط به سال 1401 است. بنابراین از منابع آزمون نظارت و اجرا خواهد بود. از آنجا که بسیاری از داوطلبان در دوره‌های گذشته مجموعه دو جلدی تست نظارت و اجرا و مجموعه درختواره و لیبل «گروه آموزشی تانظام، نشر آینماد» را تهیه نموده‌اند، بر آن شدیم تا به‌روزرسانی این مبحث را به ایشان تقدیم کرده تا نیازی به تهیه مجدد کل کتاب نباشد.

پیوست ششم آیین نامه 2800 آزمون نظام مهندسی معماری

پیوست ششم آیین نامه 2800 آزمون نظام مهندسی معماری

پیوست ششم آیین نامه 2800 آزمون نظام مهندسی معماری هایلایت کردن بندها و پاراگراف هایی از منابع اصلی آزمون های نظام مهندسی، ضمن ایجاد تمرکز بیشتر برای داوطلب، موجب یادگیری بیشتر و تاکید بر قسمت‌های مورد طرح سوال شده و یادگیری بیشتری را به همراه دارد.

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری قبولی در آزمونهای نظام مهندسی مستلزم مطالعه صحیح و شناخت شگردهای مرتبط با مطالعه، ترفندها و راهکارهای میانبر است لیکن در نهایت روش درست، مطالعه مباحث در زمان کافی و استمرار مرور آنهاست.

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری قبولی در آزمون های نظام مهندسی مستلزم مطالعه صحیح و شناخت شگردهای مرتبط با مطالعه، ترفندها و راهکارهای میانبر است

enemad-logo
پیمایش به بالا