کتاب و جزوات آمادگی نظام مهندسی

تفاوت طراحی و نظارت در آزمون نظام مهندسی برق

تفاوت طراحی و نظارت در آزمون نظام مهندسی برق

طراحی بهتره یا نظارت یا اجرا آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق،کدام را شرکت کنم؟ سوالی بسیار پرتکرار که معمولا هر داوطلب آزمون ورود به حرفه مهندسان در ذهنش خطور می کند. در این پست، در مورد این می خواهیم کامل بررسی کنیم که آزمون نظام مهندسی طراحی بهتره یا نظارت یا اجرا؟ این موضوع هم از دید آزمون نظام مهندسی و هم بازار کار و درآمد نظام مهندسی را با هم بررسی می نماییم.

نحوه خازن گذاری در سوالات آزمون نظام مهندسی برق

نحوه خازن گذاری در سوالات آزمون نظام مهندسی برق

نحوه خازن گذاری در سوالات آزمون نظام مهندسی برق اگر در شکل زیر جهت افزایش ضریب ،توان بانک خازن C را به تابلو MDP متصل نماییم کدام عبارت در مورد شدت جریان های 1 و 2 ، ig و یا صحیح میباشد؟

سربندی الکتروموتورها در آزمون نظام مهندسی برق

سربندی الکتروموتورها در آزمون نظام مهندسی برق

سربندی الکتروموتورها در آزمون نظام مهندسی برق توجه داشته باشید که در روش ستاره مثلث، ابتدا موتور به صورت ستاره و و راه اندازی می شود ولتاژ فازی روی سیم پیچ ها میافتد

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق جهت موفقیت و قبولی با نمره بالا کتابی است که دارای ویژگی و مشخصات زیر باشد:

این روزها کتاب های کمک آموزشی آزمون نظام مهندسی برق بسیاری چاپ و منتشر شده است. اکثر داوطلبان آزمون نظام مهندسی با هدف قبولی در اولین آزمون نظام مهندسی دنبال کم دردسرترین راه حل هستند.

و البته حوصله مطالعه نیز ندارند, بنابر این آی نماد قصد دارد کتاب هایی به شما معرفی کند تا داوطلبان بتوانند در آزمون اول قبولی خود را به دست بیاورند و بتوانند به درآمدی دست پیدا کنند.

روش قبولی در آزمون نظام مهندسی برق

روش قبولی در آزمون نظام مهندسی برق

روش قبولی در آزمون نظام مهندسی برق
برای قبولی در آزمون نظام مهندسی برق، «از کجا شروع کنم؟» اولین سوالی است که ذهنِ داوطلبانِ متقاضیِ شرکت در آزمون‌های نظام‌مهندسی برق را به‌خود معطوف می‌دارد.

پرسش، بسیار کلی و پیچیده است و پاسخ به آن دست‌کم به چندساعت زمان نیاز دارد لیکن از آنجا که انسان عصر امروز در پی کاهش حجم اطلاعات بدون کاهش کیفیت آن است و زمان معنای ارزشمندتری برای او دارد، تفصیل در پاسخ، احتمالا قدری بیهوده به‌نظر می‌رسد!

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن