کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق

تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ توجه داشته باشید که ابتدای هر فصل فهرست بها معمولا ۲ صفحه توضیحات هست که مطالعه همان صفحه هات کفایت می کند. از قیمت های لیست شده سوالی طرح نمی شود. اگر فهرست بها ۱۴۰۱ دارید می توانید فایل ۱۴۰۲ را از سایت آی نماد دانلود …

تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ ادامه »

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهر ۱۴۰۲

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهر ۱۴۰۲

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهر ۱۴۰۲

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهر 1402 شامل کتاب های عمومی مقررات ملی ساختمان و همچنین کتاب های تخصصی آزمون نظام مهندسی برق می باشند. در لیست زیر منابع آزمون نظام مهندسی برق به تفکیک و دسته بندی آزمون نظام مهندسی طراحی برق و آزمون نظام مهندسی نظارت برق و آزمون نظام مهندسی اجرا تاسیسات برق لیست شده اند:

دوره حضوری تست و تحویل تاسیسات برقی در همدان

دوره حضوری تست و تحویل تاسیسات برقی در همدان

دوره حضوری تست و تحویل تاسیسات برقی در همدان با هدف ارائه صحیح دانش فنی٫ دوره بازرس تست و ‌تحویل و نظارت عملی تاسیسات برقی ساختمان و گزارش نویسی٫ دوره تئوری عملی

نوع دوره: تئوری عملی(انجام عملی تست)

بسته آزمون نظام مهندسی برق

بسته آزمون نظام مهندسی برق

بسته آزمون نظام مهندسی برق
بسته آزمون نظام مهندسی برق در واقع شامل کتاب های عمومی که شامل مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد و همچنین کتاب های تخصصی یا کمک آموزشی می باشد.

لذا داوطلبان آزمون نظام مهندسی طراحی برق و آزمون نظام مهندسی برق نظارت و مهندسان آزمون نظام مهندسی اجرا تاسیسات برق برای قبولی در آزمون نظام مهندسی برق نیاز به تهیه بسته فوق می باشند. یعنی نمی توان هیچ کدام از کتاب ها را حذف نمود.

برای مطالعه دو راهکار وجود دارد:

پیمایش به بالا