کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

چارت مطالعاتی قبولی نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری قبولی در آزمونهای نظام مهندسی مستلزم مطالعه صحیح و شناخت شگردهای مرتبط با مطالعه، ترفندها و راهکارهای میانبر است لیکن در نهایت روش درست، مطالعه مباحث در زمان کافی و استمرار مرور آنهاست.

کلیدهای قطع (ایزولاتور) در پست انواع، طراحی و کار در آزمون نظام مهندسی برق

کلیدهای قطع (ایزولاتور) در پست انواع، طراحی و کار در آزمون نظام مهندسی برق

کلیدهای قطع (ایزولاتور) در پست انواع، طراحی و کار در آزمون نظام مهندسی برق کلید قطع یک وسیله مکانیکی است که جریان الکتریکی را هدایت می کند و یک نقطه باز در مدار برای جداسازی کلیدهای مدار، سوئیچ های مدار، ترانسفورماتورهای قدرت، بانک های خازن، راکتورها یا سایر تجهیزات پست فراهم می کند

انواع بوش ترانسفورماتور بوش RIP در مقابل بوش OIP در آزمون نظام مهندسی برق

انواع بوش ترانسفورماتور بوش RIP در مقابل بوش OIP در آزمون نظام مهندسی برق

انواع بوش ترانسفورماتور بوش RIP در مقابل بوش OIP در آزمون نظام مهندسی برق شما می توانید در مورد سایر انواع بوش های الکتریکی در بوش های برقی – انواع، هدف و ساخت و ساز مطالعه کنید. انواع بوش ترانسفورماتور بر اساس جنس

ترانسفورماتور سه فاز - مبانی و روش های اتصال نظام مهندسی برق

ترانسفورماتور سه فاز – مبانی و روش های اتصال نظام مهندسی برق

ترانسفورماتور سه فاز – مبانی و روش های اتصال نظام مهندسی برق می دانید که برق با استفاده از سیستم سه فاز تولید و منتقل می شود. سیستم سه فاز مزایای قابل توجهی نسبت به سایر سیستم های چند فاز دارد. در مدار سه فاز، ولتاژ با استفاده از ترانسفورماتورهای سه فاز افزایش یا کاهش می یابد .

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن