فیلم های آموزشی

کتاب یک گام جلوتر از طراح و چندگام جلوتر از طراح برای تجدید چاپ شد

کتاب یک گام جلوتر از طراح و چندگام جلوتر از طراح برای تجدید چاپ شد

کتاب یک گام جلوتر از طراح و چندگام جلوتر از طراح برای تجدید چاپ شد
سفارش آنلاین کتاب چندگام جلوتر از طراح
سفارس آنلاین کتاب یک گام جلوتر از طراح
کتاب های یک گام جلوتر از طراح و چندگام جلوتر از طراح برای تجدید چاپ راهی چاپخانه شدند.

وسایل حفاظتی محدودکننده نظام مهندسی برق

وسایل حفاظتی محدودکننده نظام مهندسی برق

وسایل حفاظتی محدودکننده نظام مهندسی برق طبق مبحث13 مقررات ملی ساختمان بالادست هر کلیدخودکارمینیاتوری یا همان mcb باید فیوز یا وسیله حفاظتی محدودکننده جریان اتصال کوتاه  به شرح زیر تعبیه نمود:
اگر قدرت قطع کلیدمینیاتوری 1.5 کیلوآمپر باشد، حداکر 63 آمپر

تعداد شستی در پله برقی و پیاده رو متحرک در دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

تعداد شستی در پله برقی و پیاده رو متحرک در دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

تعداد شستی در پله برقی و پیاده رو متحرک در دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
در این فیلم آموزشی کوتاه با پاسخ تشریحی سوال تالیفی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق همراه شما هستیم.
سعی کنید مطالب و فیلم های رایگان آزمون نظام مهندسی برق که توسط موسسه آی نماد منتشر می شود را مرور و نکات گفته شده در آن برای قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق

دوره آموزشی آزمون نظام مهندسی برق و چیدمان وسایل حفاظتی

دوره آموزشی آزمون نظام مهندسی برق و چیدمان وسایل حفاظتی

در دوره آزمون نظام مهندسی برق با فیلم آموزشی زیر چیدمان صحیح وسایل حفاظتی به طور کامل تشریح شده است. زیرا تسلط به اصول حفاظتی تاسیسات برقی در آزمون نظارت تاسیسات برق و آزمون طراحی نظام مهندسی برق  از اهمیت بالایی برخوردار است.

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن