مهندس فائزه اردشیری

وضعیت مبحث 10 و 17 مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی معماری

وضعیت مبحث 10 و 17 مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی معماری

وضعیت مبحث 10 و 17 مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی معماری ویرایش 1401

وضعیت مبحث 10 و 17 مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی معماری بیشتر بخوانید »

اولی های طراحی معماری 2

صفر تا ۱۰۰ آزمون نظام مهندسی معماری طراحی

صفر تا ۱۰۰ آزمون نظام مهندسی معماری طراحی آزمون طراحی معماری از بزرگترین دغدغه های مهندسین این گرایش جهت کسب پروانه اشتغال است. روند برگزاری آزمون طراحی معماری نظام مهندسی، روند آزمون طراحی معماری، تحلیل آزمون طراحی معماری و پیش از همه، چگونگی آزمون و شرایط و برگزاری آن، شابلون، پازل و ابزار ترسیم، از مهمترین مسائلی است که هر داوطلب قبل از شروع مطالعه و طراحی برای آزمون، باید آن را بداند و به آن مسلط باشد.
برای پاسخ به پرسش های فوق، مجموعه فایل های ویدئویی در هفت قسمت برای استفاده شما، آماده شده است.

صفر تا ۱۰۰ آزمون نظام مهندسی معماری طراحی بیشتر بخوانید »

enemad-logo
پیمایش به بالا