مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

(طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) ویرایش 1399

اساس ساختار این ویرایش طراحی بر مبنای مقاومت تعیین گردید و مقرر شد ضوابط محاسباتی به گونه‌ای تنظیم گردند که استفاده از نرم افزارهای رایج و مورد استفاده در ایران به آسانی وبدون مشکل انجام شود. علاوه بر تسهیلات لازم برای محاسبه ساختمان های میان و مرتبه و بلند مرتبه و آشنایی با روش‌های محاسیاتی مورد نیاز مربوطه از قیبل تحلیل برای تعیین خزش و جمع شدگی در بتن آرمه فراهم گردند.

از ویرایش‌های قبلی این مبحث در مسائل اجرائی و جزئیات ابعاد مقطع و ارماتور بندی استفاده زیادی می‌شده است، لیکن در دسترس نبوده نرم افزارهای که دقیقا بر اساس اصول مبحث باشند، استفاده شایسته و فراگیر از مبحث در امر محاسبات انجام نگردیده و برخی مهندسان نارگریز از سایز آئین‌نامه‌های بین المللی استقاده می‌کردند. در ویرایش موجود نواقص فوق برطرف شده و امکان استفاده از نرم افزارهای متداول فراهم گردیده است.

(ارسال به تمام نقاط ایران )

 این کتاب به طور کامل تمام سرفصل های تاسیسات بهداشتی را شامل می شود

جهت توضیحات بیشتر"جزییات بیشتر"راکلیک کنید

جهت سفارش کتاب"خریدمحصول" راکلیک کنید

ادامه مطلبShow less
175,000 تومان
()
وضعیت
جدید
دوست داشتن0
اضافه به مقایسه0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها
توضیحات

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

(طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) ویرایش 1399

فهرست کتاب مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

۱-۹  کلیات

 • ۱-۱-۹- گستره
 • ۲-۱-۹- مطالب عمومی
 • ۳-۱-۹- هدف
 • ۴-۱-۹- دامنه کاربردی
 • ۵-۱-۹- روش طراحی
 • ۶-۱-۹ بارگذاری و ترکیب‌های آنها
 • ۷-۱-۹- سیستم واحد اندازه گیری
 • ۸-۱-۹- مقام قانونی مسئول
 • ۹-۱-۹- مهندس طراح و مهندس ناظر
 • ۱۰-۱-۹- مدارک و مستندات ساخت
 • ۱۱-۱-۹- روش‌ها و سیستم‌های خاص طراحی و اجزائی
 • ۱۲-۱-۹- مدارک مورد استفاده

۲-۹ علائم و تعاریف

 • ۱-۲-۹- گستره
 • ۲-۲-۹ علائم اختصاری
 • ۳-۲-۹ تعاریف و اصطلاحات

۳-۹- مشخصات مکانیکی بتن

 • ۲-۳-۹- بتن معمولی و بتن سبک
 • ۳-۳-۹- مقاومت فشاری مشخصه بتن
 • ۴-۳-۹ رده بندی بتن
 • ۵-۳-۹- مدول گسیختگی بتن
 • ۶-۳-۹- مدول الاستیسیته بتن
 • ۷-۳-۹ ضریب پواسون بتن
 • ۸-۳-۹ ضریب انبساط حرارتی بتن
 • ۹-۳۹- جمع شدگی و خزش بتن

۴-۹- مشخصات آرماتور

 • ۱-۴-۹- گستره
 • ۲-۴-۹- رده بندی آرماتور
 • ۳-۴-۹ طبقه بندی آرماتورها با توجه به روش ساخت
 • ۴-۴-۹- طبقه بندی آرماتور با توجه به روش ساخت
 • ۵-۴-۹- ویژگی‌های کششی آرماتور
 • ۶-۴-۹- ویژگی خم پذیری
 • ۷-۴-۹- ویژگی جوش پذیری
 • ۸-۴-۹ مشخصات مورد نیاز آرماتورها در طراحی
 • ۹-۴-۹- دوام آرماتور
 • ۱۰-۴-۹ اقلام جاگذاری شده در بتن
 • ۱۱-۴-۹ آرماتور برشی – گل میخ سردار

۵-۹ الزامات سیستم‌های سازه‌ای

 • ۱-۵-۹- گستره
 • ۲-۵-۹- کلیات
 • ۳-۵-۹- اجزای سیستم‌های سازه‌ای
 • ۴-۵-۹- مسیرهای انتقال باز
 • ۵-۵-۹- الزمات طراحی سیستم‌های سازه‌ای
 • ۶-۵-۹- الزامات طراحی سیستم‌های سازه‌ای خاص

۶-۹- تحلیل سیستم ها

 • ۱-۶-۹ گستره
 • ۲-۶-۹ مدلسازی
 • ۳-۶-۹- نحوه چیدمان بارهای زنده
 • ۵-۶-۹- تحلیل خطی الاستیک مرتبه ی اول
 • ۶-۶-۹ تحلیل خطی الاستیک مرتبه دوم
 • ۷-۶-۹ تحلیل غیر الاستیک
 • ۸-۶-۹ تحلیل به روش اجزا محدود
 • ۹-۶-۹ روش‌های ساده شده‌ی تحلیل الاستیک

۷-۹- ضریب‌های بار و ترکیب‌های بارگذاری- ضریب‌های کاهش مقاومت

 • ۱-۷-۹- گستره
 • ۲-۷-۹- کلیات
 • ۳-۷-۹- ضریب‌های بار و ترکیب‌های بارگذاری
 • ۴-۷-۹- ضریب‌های کاهش مقاومت

۸-۹- ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بارمحوری، برش، پیچش و برش اصطکاک

 • ۱-۸-۹- گستره
 • ۲-۸-۹- مقاومت خمشی
 • ۳-۸-۹- مقاومت محوری یا مقاومت توام خمشی و محوری
 • ۴-۸-۹ مقاومت برشی یک طرفه
 • ۵-۸-۹ مقاومت برشی دو طرفه
 • ۶-۸-۹ مقاومت پیچشی
 • ۷-۸-۹ مقاومت اتکایی
 • ۸-۸-۹ مقاومت برش اصطکاکی

۹-۹- دال های یکطرفه

 • ۱-۹-۹ گستره
 • ۲-۹-۹ کلیات
 • ۳-۹-۹- ضوابط کلی طراحی
 • ۴-۹-۹- مقاومت مورد نیاز
 • ۵-۹-۹ مقاومت طراحی
 • ۶-۹-۹ آرماتور گذاری
 • ۷-۹-۹ جزئیات آرماتورگذاری
 • ۸-۹-۹ آرماتورهای یکپارچگی سازه‌ای در دال‌های یکطرفه در جا ریز

۱۰-۹ دال‌های دو طرفه

 • ۱-۱۰-۹- گستره
 • ۲-۱۰-۹- تعاریف ویژه
 • ۳-۱۰-۹ کلیات
 • ۴-۱۰-۹- مصالح
 • ۵-۱۰-۹ اتصال به دیگر اعضا
 • ۶-۱۰-۹- ضوابط کلی طراحی دال‌ها
 • ۷-۱۰-۹- آرماتور گذاری در دال‌ها
 • ۸-۱۰-۹- سیستم‌های تیرچه دو طرفه
 • ۹-۱۰-۹- روش “طراحی مستقیم”
 • ۱۰-۱۰-۹- روش طراحی “قاب معادل”
 • ۱۱-۱۰-۹- روش “طراحی پلاستیک”

۱۱-۹ تیره

 • ۱-۱۱-۹- گستره
 • ۲-۱۱-۹ کلیات
 • ۳-۱۱-۹- مقاومت مورد نیاز
 • ۴-۱۱-۹- مقاومت طراحی
 • ۵-۱۱-۹- محدودیت‌های آرماتور گذاری
 • ۶-۱۱-۹- جزئیات آرماتور گذاری
 • ۷-۱۱-۹- سیستم تیرچه‌ی یک طرفه
 • ۸-۱۱-۹ تیرهای عمیق

۱۲-۹- ستون

 • ۱-۱۲-۹- گستره
 • ۲-۱۲-۹- کلیات و محدودیت‌ها
 • ۳-۱۲-۹- مقاومت مورد نیاز
 • ۴-۱۲-۹- مقاومت طراحی
 • ۵-۱۲-۹- محدودیت‌های آرماتور
 • ۶-۱۲-۹ جزئیات آرماتور گذاری

۱۳-۹ دیوارها

 • ۱-۱۳-۹ گستره
 • ۲-۱۳-۹- کلیات
 • ۳-۱۳-۹   حداقل ضخامت دیوار
 • ۴-۱۳-۹ تلاش‌های طراحی
 • ۵-۱۳-۹- مقاومت طراحی
 • ۶-۱۳-۹ محدودیت‌های مقادیر آرماتورها
 • ۷-۱۳-۹- جزئیات آرماتورگذاری
 • ۸-۱۳-۹- روش جایگزین برای تحلیل خارج از صفحه دیوارهای لاغر

۱۴-۹ دیافراگم ها

 • ۱-۱۴-۹- گستره
 • ۲-۱۴-۹- نیروهای طراحی دیافراگم
 • ۳-۱۴-۹- حداقل ضخامت دیافراگم
 • ۴-۱۴-۹- مقاومت مورد نیاز
 • ۵-۱۴-۹- مقاومت طراحی
 • ۶-۱۴-۹- محدودیت‌های آرماتور گذاری

۱۵-۹ شالوده‌های بتن آرمه

 • ۱-۱۵-۹ گستره و تعاریف
 • ۲-۱۵-۹ کلیات
 • ۳-۱۵-۹- شالوده‌های سطحی
 • ۴-۱۵-۹ شالوده‌های عمیق

۱۶-۹- ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون

 • ۱-۱۶-۹ گستره
 • ۲-۱۶-۹ کلیات
 • ۳-۱۶-۹- جزئیات میلگرد گذاری ناحیه
 • ۴-۱۶-۹ الزامات مقاومتی ناحیه اتصال تیر ستون
 • ۵-۱۶-۹ انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف

۱۷-۹ اتصالات اعضای سازه‌ای به یکدیگر

 • ۱-۱۷-۹- گستره
 • ۲-۱۷-۹- اتصالات به شالوده‌ها
 • ۳-۱۷-۹-انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی
 • ۴-۱۷-۹ نشمین‌ها
 • ۵-۱۷-۹- اتصالات اعضای پیش ساخته

۱۸-۹- مهار به بتن

 • ۱-۱۸-۹ گستره
 • ۲-۱۸-۹- کلیات
 • ۳-۱۸-۹ الزامات کلی طراحی
 • ۴-۱۸-۹ الزامات طراحی برای بارهای کششی
 • ۵-۱۸-۹- الزامات طراحی برای بارهای برشی
 • ۶-۱۸-۹ اندرکنش نیروهای کششی و برشی
 • ۷-۱۸-۹ الزامات فاصله مهارها از یکدیگر، فاصله از لبه‌ها و حداقل ضخامت برای جلوگیری از وقوع گسیختگی دونیم شدگی یتن
 • ۸-۱۸-۹ الزامات لرزه‌ای
 • ۹-۱۸-۹- نصب و بازرسی مهارها
 • ۱۰-۱۸-۹ قطعات الحاقی با زبانه برشی
 • ۱۱-۱۸-۹ مراجع مورد استفاده و مورد تایید

۱۹-۹- الزامات بهره‌بره‌برداری

 • ۱-۱۹-۹ گستره
 • ۲-۱۹-۹- تغییر مکان یا خیز
 • ۳-۱۹-۹- توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک
 • ۴-۱۹-۹ آرماتور حرارتی و جمع شدگی
 • ۵-۱۹-۹ ارتعاش

۲۰-۹- ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 • ۱-۲۰-۹ گستره
 • ۲-۲۰-۹ کلیات
 • ۳-۲۰-۹ قاب‌های با شکل پذیری کم (معمول)
 • ۴-۲۰-۹ دیوارهای سازه‌ای با شکل پذیری کم (معمولی)
 • ۵-۲۰-۹ قاب‌های با شکل پذیری متوسط
 • ۶-۲۰-۹ قاب‌های با شکل پذیری زیاد (ویژه)
 • ۷-۲۰-۹ دیوارهای سازه‌ای با شکل پذیری زیاد(ویژه)
 • ۸-۲۰-۹ دیافراگم‌ها و خرپاها (شکل پذیری متوسط و زیاد)
 • ۹-۲۰-۹ شالوده
 • ۱۰-۲۰-۹ اعضای از سازه که جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله منظور نمی‌شوند

۲۱-۹ جزئیات آرماتور گذاری

 • ۱-۲۱-۹ گستره
 • ۲-۲۱-۹ فاصله‌های حداقل و قلاب ها
 • ۳-۲۱-۹ طول گیرایی
 • ۴-۲۱-۹ وصله میلگردها
 • ۵-۲۱-۹ گروه میلگردها
 • ۶-۲۱-۹ آرماتورهای عرضی

۲۲-۹ مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت

 • ۱-۲۲-۹- گستره
 • ۲-۲۲-۹- مبانی طراحی
 • ۳-۲۲-۹ اطلاعات طراحی اعضای سازه
 • ۴-۲۲-۹ الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن
 • ۵-۲۲-۹ تولید، بتن ریزی و عمل آوری بتن
 • ۶-۲۲-۹ آرماتورها و الزامات ساخت
 • ۷-۲۲-۹ مهارها در بتن
 • ۸-۲۲-۹  اقلام جاری گذاری شده
 • ۹-۲۲-۹ الزامات برای قطعات بتنی پیش ساخته
 • ۱۰-۲۲-۹- قالب بندی
 • ۱۱-۲۲-۹ ارزیابی و پذیرش بتن
 • ۱۲-۲۲-۹ ارزیابی و پذیرش آرماتور
 • ۱۳-۲۲-۹ نظارت

۲۳-۹- ارزیابی مقاومت سازه‌های موجود

 • ۱-۲۳-۹ گستره
 • ۲-۲۳-۹ کلیات
 • ۳-۲۳-۹ ارزیابی مقاومت به روش تحلیلی
 • ۴-۲۳-۹ ارزیابی مقاومت به روش آزمایش بارگذاری
 • ۵-۲۳-۹ روش آزمایش بارگذاری تدریجی
 • ۶-۲۳-۹ روش آزمایش بارگذاری چرخه‌ای

پیوست ۹-پ۱ دوام بتن و آرماتور

 • ۹-پ۱-۱ گستره
 • ۹-پ۱-۲ الزامات بتن آرمه در معرض یون های کلرید
 • ۹-پ۱-۳ الزامات بتن آرمه در خوردگی ناشی از کربناته شدن
 • ۹-پ۱-۴ الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی
 • ۹-پ۱-۵ الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا
 • ۹-پ۱-۶ الزامات دوام بتن در معرض چرخه های یخ زدن و آب شدن
 • ۹-پ۱-۷ الزامات دوام بتن برای کنترل واکنش قلیایی- سنگدانه
 • ۹-پ۱-۸ الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش
 • ۹-پ۱-۹ الزامات بتن در مقابل آتش
 • ۹-پ۱-۱۰ دوام آرماتورها
 • ۹-پ۱-۱۱ تخمین زمان آغاز خوردگی آرماتور اجزای سازه‌ای بتن آرمه

پیوست ۹-پ۲ طراحی در برابر آتش سوزی

 • پ۲-۱- گستره
 • پ۲-۲ کلیات
 • پ۲-۳ ضوابط طراحی
 • پ۲-۴-مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در دال‌ها
 • پ۲-۵ مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در تیر
 • پ۲-۶ مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در ستون‌ها
 • پ۲-۷ مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در دیوارها
 • پ۲-۸ اضافه کردن زمان مقاومت در برابر آتش با استفاده از مصالح اضافی

پیوست ۹-پ۳ روش خرپایی (روش بست و بند)

 • پ۳-۱ گستره
 • پ۳-۲ تعاریف
 • پ۳-۳ کلیات
 • پ۳-۴ اعضا فشاری (بست ها)
 • پ۳-۵ اعضای کششی (بندها)
 • پ۳-۶ گره ها
 • پ۳-۷ گره های خم میلگرد
 • پ۳-۸ طرح مقاوم در برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند
 • پ۳-۹ گام‌های محاسباتی و مدل سازی بست و بند
 • پ۳-۱۰ کنترل ترک
 • پیوست۹ – پ۴ جمع شدگی و خزش بتن
 • پ ۴-۱ گستره
 • پ۴-۲ کلیات
 • پ۴-۳ اثرات جمع شدگی بتن
 • پ-۴-۴ اثرات خرش بتن

پیوست ۹-پ۵ روش ضرائب لنگر خمشی در دال‌ها

 • پ۵-۱ گستره
 • پ۵-۲ روش طراحی
 • پ ۵-۳ ضخامت دال
 • پ۵-۴ تلاش برشی در تیر و دال
 • پ۵-۵ لنگر های خمشی در تیرها

پیوست۹-پ۶ روش طراحی ساده ساختمان‌های ببتنی

 • پ۶-۱ کلیات و دامنه کاربردها
 • پ۶-۲ طراحی اجزا سیستم قاب خمش
 • پ۶-۳ طراحی تیرها، ستون، تیرچه‌ها و شالوده

(ارسال به تمام نقاط ایران )

 این کتاب به طور کامل تمام سرفصل های تاسیسات بهداشتی شامل می شود

جهت توضیحات بیشتر"جزییات بیشتر"راکلیک کنید

جهت سفارش کتاب"خریدمحصول" راکلیک کنید

(ارسال به تمام ایران)

درصورت عدم تمایل به خریداینترنتی می توانید به صورت کارت به کارت نیز اقدام نمایید.

راهنمای خرید کارت به کارت

برای اطلاعات بیشتربا همراه زیر تماس بگیرید

 09129341955

جهت تهیه کتاب رشته کارشناس رسمی تاسیسات ساختمان کلیک نمایید

ادامه مطلبShow less
جزئیات محصول
5001

مشخصات

وزن
904گرم
قطع
وزیری
تعداد صفحات
632صفحه
ناشر
دفترتدوین مقررات ملی ساختمان
شابک
978-600-113-256-8
قیمت
175000تومان
نوبت ویرایش
1399
ضمانتنامه
کیفیت محتوی تا 24 ساعت بعد تحویل یا یک هفته بعد ارسال(هرکدام زودتر فرا رسد)
هزینه ارسال
طبق تعرفه شرکت پست
نظرات
بدون نظر
اتمام چاپ (موجود نیست)
موجود شد با پیامک خبرم کن

تنظیمات

اشتراک گذاری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم