سوالات قابل اعتراض نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری شهریور 1401

سوالات قابل اعتراض نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری شهریور 1401

امروز می خواهیم در مورد سوالاتی که در آزمون نظام مهندسی معماری صلاحیت نظارت و اجرا شهریور 1401 می توانند مورد بررسی بیشتر قرار بگیرن بحث کنیم.

سوالات قابل اعتراض نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری شهریور 1401
سوالات قابل اعتراض نظارت و اجرا آزمون نظام مهندسی معماری شهریور 1401

آزمون نظام مهندسی معماری نظارت شهریور 1401

 

سوال 25 در مسجدی تعدادی دستشویی برای وضو تعبیه شده است, در صورتی که: الف – فاضلاب کلیه شیرهای دستشویی در یک حوضچه مشترک وارد شود. ب- هر یک از دستشویی ها سینک مجزا داشته باشد. فاضلاب هر یک از آنها باید به چه صورت باشد؟

۱) در مورد الف الزاماً فاضلاب هر شیر باید با سیفون مجزا وارد لوله های افقی و عمودی فاضلاب شود. اما در مورد ب فاضلاب سینک های مجزای دارای سیفون می تواند وارد یک لوله افقی شود و سپس با سیفون مشترک به شبکه فاضلاب متصل گردد.

۲) در مورد الف فاضلاب از طریق سیفون مشترک و در مورد ب اتصال از طریق سیفون به شاخه های افقی و قائم فاضلاب الزامی نیست.

۳) در مورد الف فاضلاب از طریق سیفون مشترک و در مورد ب از طریق سیفون های جداگانه می تواند وارد شاخه های افقی و قائم فاضلاب شود.

۴) در موردهای الف و ب الزاما فاضلاب هر شیر با سیفون بطری شکل مجزا، باید وارد لوله های افقی و عمودی فاضلاب شود.

سوال مربوط به «مسجد»

مبحث۶ ۱ ویرایش ۹۶

ص۸۴ بند ۱۶-۴-۲-۳ قسمت «الف». فاضلاب خروجی از هر یک از لوازم بهداشتی باید بطور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضلاب یا لوله قائم متصل شود، جز در موارد زیر:

۱ – سيفون جزء یکپارچه با لوازم بهداشتی باشد.

۲ – فاضلاب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله کشی فاضلاب هدایت شود.

گزیده ۴ ص۸۵ ادامه همان بند مورد ». در مواردی که نصب سیفون لوله ای شکل در عمل مشکل باشد، میتوان از سیفون بطری شکل برای دستشویی استفاده کرد. در این صورت همه نکاتی که در سیفون لوله ای شکل مقرر شده، در مورد سیفون بطری شکل هم باید رعایت شود. سیفون بطری شکل باید قابل باز کردن باشد. صورت سوال در این خصوص پرسشی مطرح نکرده است.

پاسخ به این سوال قدری استنباطیه

بنظر میرسه جای اعتراض برای این سوال نداشته باشیم.

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

سوال ۵۹- یکی از بانک های تجاری در نظر دارد ساختمان شعبه اصلی خود را در یکی از مناطق شهر اهواز با زیربنای 1800 مترمربع و در پنج طبقه روی شالوده اجرا نماید. براساس ضوابط مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، این ساختمان در کدام گروه قرار می گیرد؟

1) گروه ج

۲) گروه د

۳) گروه ب

۴) هیچکدام

سوال مربوط به «شعبه بانک»

۳-۱-۱۸ پیچیدگی دخالـت نـوع کـاربری در طراحـی سـاختمان و خصوصیات اجرایی آن براساس حیطه عملکرد کاربری ها در قالب تقسیمات توزیع خدمات شهری طبقه بندی شده است و معیار کـاربری قابلیت مناسبی برای طبقه بندی پیچیدگی کار ساختمان دارد. عامل کاربری عمدتا براساس پیشنهادات بنظر میرسه در این سوال بین گروه «ب» و «ج» مشکوک باشیم ولی بند ۳-۱-۱۸ رو ببینید: اینجا معیار کاربری رو ارجح دانسته و به این ترتیب شعبه اصلی بانک، گروه «ج» پاسخ صحیحه.

ماده ۱۸ : پیچیدگی و حجم کار با سه سطح زیربنا، تعداد طبقات و نوع کاربری سنجش میشه.

بنظر میرسه جای اعتراض برای این سوال نداشته باشیم.

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی آزمون نظام مهندسی برق

سوال ۵۷- تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری برعهده کدام یک از مراجع است؟ 

1) برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده که به تصویب شورای مرکزی سازمان می رسد.

۲) برعهده اداره راه و شهرسازی شهرستان است.

۳) وزارت راه و شهرسازی

۴) شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

سوال مربوط به «وزارت راه و شهرسازی»

اگر استناد به واژه های متن مباحث باشه، راه و شهرسازی استان

منتظر کلید میمونیم!

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام مهندسی معماری اجرا شهریور 1401

 

سوال 4 در چه صورتی سازمان امور مالیاتی می تواند برخی از مشاغل را از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده و مالیات مربوطه را

به صورت مقطوع تعیین و وصول کند؟

۱) تحت هیچ شرایطی امکان معافیت مشاغل از نگهداری اسناد و ارائه اظهارنامه وجود ندارد.

۲) درصورتی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه و رهن و اجاره آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون باشد.

۳) در صورتی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر بیست برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون باشد.

۴) درصورتی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون باشد.

سوال مربوط به «مالیات»

میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ساده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند.

اگر نظر طراح سوال ماده ۱۰۰ اصلاحی باشه (تصویر بالا)، این سوال درسته، اگر استناد به سازمان برنامه و بودجه است، سی برابر میزان مالیات مد نظره و …

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

سوال ۲۷- در بخشی از ساختمان، لوله مسی به قطر نامی 34 میلی متر، مسیری افقی به طول 12 متر را طی می کند. برای مهار این لوله به چه تعداد بست جهت تکیه گاه لوله نیاز می باشد؟

  1. گزینه 3
  2. گزینه 4
  3. گزینه 6
  4. گزینه 5
آزمون نظام مهندسی معماری
آزمون نظام مهندسی معماری

سوال مربوط به «بست»

این سوال مربوط به مبحث ۱۶ ص۱۴۲ جدول ۱۶-۷-۵-۱ «الف» است. با توجه به تصویر بالا ۴ بست نیاز داریم. اما آیا دو سر لوله مسی باز است؟یک سو آن بسته است؟دو سر آن بسته است؟

منتظر كليد ميمونيم!

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

اعتراض به سوالات آزمون نظام مهندسی معماری

انتشارات آی نماد برای سوالات بالا اعتراض ثبت میکنه و و اگر مورد قبول واقع شد نمره آن سوال به کل داوطلبان آزمون نظام مهندسی معماری داده می شود.

دانلود فرم اعتراض به سوالات آزمون نظام مهندسی معماری

برای دانلود  فرم اعتراض به سوالات آزمون نظام مهندسی معماری کلیک کنید.

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی شهریور1401

ویرایش1401 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

کتاب فرهنگ تصویری طراحی معماری

آموزش های رایگان طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

کتاب نمودار درختی (درختواره مباحث ۲۲ گانه)

جهت مشاوره رایگان آزمون نظام مهندسی با شماره های زیر تماس بگیرید:

مولف و مدرس برق 09129341955 (تماس تلفنی یا تلگرام)

فرم درخواست مشاوره برق

مولف و مدرس معماری 09171847882 (فقط پیام تلگرام یا واتساپ)

منابع آزمون برق

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

منابع معماری

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

کارنامه قبولی

کارنامه های قبولی داوطلبان شرکت کنننده در آزمون

تجربیات شما

انتقادات، تقدیر و نظرات مشتریان قبلی

بسته رایگان

جهت درخواست مشاوره و دانلود بسته هدیه رایگان آزمون نظام مهندسی برق عدد 2 را به شماره 90006128 پیامک نمایید

جهت تهیه منابع و کتاب های مورد نیاز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید و به صورت انلاین اقدام به سفارش نمایید.

از داخل فروشگاه از منو بالا به تفکیک رشته های مختلف می توانید دسته بندی منابع اعم از طراحی، نظارت و اجرا را ببینید

 

می توانید در واتساپ به شماره 09189102406 در ارتباط باشید.

 

جهت مشاوره با شماره های زیر در واتساپ یا تماس در ارتباط باشید:

رشته برق : 09129341955

رشته معماری : 09171847882

 

از این لینک استفاده نمایید

 
نتایج آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 اعلام شد
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

نتایج آزمون نظام مهندسی اسفند 1402

نتایج آزمون نظام مهندسی مهر 1402 اعلام شد لازم به ذکر است نتایج آزمون‌های موصوف پس از بررسی کامل تمامی درخواست‌های بازنگری به سوالات آزمون ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان و..

ادامه مطلب »
وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402
فیلم های نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402

وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402

 فیلم پاسخ تشریحی سوال 28 آزمون نظام مهندسی طراحی برق اسفند1402 که به عنوان چالشی ترین سوال تاریخ آزمون نظام مهندسی برق می شود نام برد.

ادامه مطلب »
انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق

انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق پدیده ای است مربوط به آسیب‌های عضلاتی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان به وجود می آید.

ادامه مطلب »
كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی

كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی كليد جداكننده (ايزولاتور – مجزا كننده) كليد جداكننده زيرِ بار (كليد ايزولاتور زيرِ بار) و کلید فیوز جداکننده

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo
پیمایش به بالا